Wij staan klaar voor werkgevers

Qua Werk & Psyche is specialist op het terrein van werk en psyche. Qua Werk & Psyche wil een bijdrage leveren aan het optimaliseren van het domein arbeid en is daarvoor partner voor werkgevers en werknemers. Qua Werk & Psychewil mensen die door stress- of psychische klachten geen werk hebben, in hun werk zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen, middels maatwerktrajecten en op een laagdrempelige, betrokken en respectvolle manier activeren in hun eigen werk of naar een nieuwe werkplek. Werknemers kunnen bij Qua Werk & Psyche terecht voor onderzoek, trainingen, behandeltrajecten, loopbaantrajecten of coaching. Qua Werk & Psyche adviseert en coacht werkgevers als het gaat om verantwoord personeelsbeleid op het gebied van werk en psyche.

Doelstelling
Om snelle en geïndiceerde hulp te kunnen bieden met als doel het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden is snelle actie en een goede kwalitatieve en kwantitatieve afstemming met de bedrijfsarts en werkgever noodzakelijk en een succesfactor. Omdat deze service niet door de ziektekostenverzekeraar wordt betaald, wordt de rekening van deze kosten aan de werkgever gestuurd. Hiervoor wordt een offerte opgesteld.

Werkwijze 

De intake vindt maximaal binnen 2 weken plaats en de behandeling start binnen 4 weken. 
Wat de communicatie met de bedrijfsarts en werkgever betreft, vinden de volgende contactmomenten plaats: 
 1. De verwijzer/bedrijfsarts krijgt bij aanmelding direct bericht wanneer de cliënt voor het intakegesprek terecht kan. 
 2. Na het intakegesprek volgt telefonisch overleg met de bedrijfsarts. 
 3. Na het adviesgesprek met de cliënt waarin een behandelovereenkomst gesloten wordt, vindt een schriftelijke terugkoppeling plaats van de bevindingen en het voorgestelde behandeltraject. 
 4. Na 3 maanden wordt opnieuw telefonisch contact opgenomen met de leidinggevende of bedrijfsarts. 
 5. Contact met de verwijzer/bedrijfsarts bij veranderingen in het beleid, bij voorkeur telefonisch. 
 6. Na afsluiting krijgt de verwijzer/bedrijfsarts een schriftelijke rapportage met de resultaten van de behandeling. 
Eventueel kunnen een of meerdere gesprekken gevoerd worden met cliënt en leidinggevende (zie driegesprekken). 

Aantal sessies 
In totaal zijn er 2-6 contactmomenten cq. rapportagemomenten met de verwijzer/werkgever. 
De teams van bestaan uit de volgende disciplines: 
 • psycholoog 
 • psychotherapeut 
 • preventiewerker 
 • GZ psycholoog 
 • psychiater 
 • sociaal-psychiatrisch verpleegkundige 
 • mediator / conflictbegeleider 
 • arbeids- & organisatiedeskundige 
De begeleiding bij wordt uitgevoerd door professionele behandelaars die zich hebben geschoold in het ondersteunen van mensen met problemen die van invloed zijn op het werk (arbeidsrelevant).  Door deze begeleiding kunnen zij weer zo goed mogelijk functioneren; ook kunt u ziekteverzuim voorkómen of uw werk weer hervatten. Alle behandelaars zijn BIG-geregistreerd en/of lid van een erkende beroepsvereniging. Zij zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en methodieken. 

Wilt u meer weten over onze organisatie en dienstverlening of wilt u ons een specifieke vraag voorleggen? Wij maken graag met u een vrijblijvende afspraak. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons secretariaat. 

Psychisch verzuim herkennen/signaleren 
Psychisch verzuim 
Als u denkt aan verzuim, dan is de kans groot dat u als eerste denkt aan fysiek verzuim; bijvoorbeeld rugklachten, griep, migraine of een andere ziekte. Maar wist u dat 65% van het verzuim in Nederland niet fysiek maar psychisch is? En dat herstellen van psychisch verzuim vaak veel langer duurt dan gewoon verzuim? 

Wat is psychisch verzuim? 
Bij psychisch verzuim kunt u denken aan: depressie, een burn-out, overspannenheid of een angststoornis. Vaak leiden deze psychische klachten ook tot lichamelijke klachten. Het is belangrijk dat u de kenmerken herkent en de klachten serieus neemt en respecteer altijd de grenzen van uw medewerkers. Dit helpt al enorm. 

Herstel van psychisch verzuim? 
Herstellen van psychische klachten kan flink wat tijd in beslag nemen; gemiddeld duurt psychisch verzuim 53 dagen. Bij een depressie duurt dit verzuim nog langer, ongeveer 200 dagen bij mannen en 213 dagen bij vrouwen. Gemiddeld kost een zieke medewerker zo’n €250,- per dag. En daar komen de verplichte re-integratiekosten, de kosten van eventuele vervanging en de afname in productie nog bij. Het is dus van belang om psychisch verzuim te voorkomen. Het bespaart kosten en zorgt daarnaast voor gezonde en gelukkige medewerkers. 

Enkele tips 
Herken de symptomen Langdurig psychisch verzuim voorkomen begint met het op tijd herkennen van de symptomen. Als u dit op tijd weet te signaleren kan de verzuimduur al met een derde verminderen. Als u uitgaat van een gemiddeld verzuim van 53 dagen, zijn dat dus 17 waardevolle dagen minder verzuim. Beter voor uw medewerker en voor uw bedrijf. 

Symptomen van psychische problemen zijn bijvoorbeeld:
 • vermijden van zware belasting en andere taken; 
 • gedragsverandering; 
 • afwezigheid; 
 • vermoeidheid; 
 • verminderd functioneren. 

Respecteer grenzen
Veel psychisch verzuim wordt veroorzaakt door een slechte balans tussen werk en privé in combinatie met een te hoge werkdruk. Het is voor iedereen belangrijk om buiten het werk voldoende rust te krijgen. Respecteer de grenzen van uw medewerkers en besef dat deze grenzen voor iedereen anders liggen. Het voorkomen van (psychisch) verzuim is ook van belang voor uw bedrijf. Vitale en gelukkige werknemers zijn productiever. 

Neem klachten serieus 
U kent uw medewerkers het beste, maar het is goed om te onthouden dat psychische klachten op het eerste gezicht niet snel zichtbaar zijn bij medewerkers. Als u als werkgever een klacht niet serieus neemt, zal de werknemer zich minder welkom voelen op het werk door het gebrek aan wederzijds begrip. Met langdurig verzuim tot gevolg.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor jou? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Copyright © Qua Werk & Psyche · All Rights Reserved

🡅